Learn. Dream. Build  |  Innoverend leren 4.0!

Biodieselfabriek De ultieme nieuwe hybride vorm van leren voor proces- en onderhoudstechniek!

De Biodieselfabriek is een fysieke locatie waar daadwerkelijk biodiesel gemaakt kan worden van frituurvet. Deze fabriek wordt ingezet om studenten alles van procestechniek en maintenancetechniek te leren. Hoe doen we dat?

Laten we eens beginnen met Vera. Vera wil graag operator worden bij Shell. Op de site ziet zij wat een operator bij de Shell doet, ze kan virtueel een dag meelopen, ze kan online een gesprek voeren met Shell en ze besluit de stap te zetten. Ze schrijft zich in voor de opleiding en krijgt haar eigen reisbegeleider. Deze bepaalt op basis van haar kennis, kunde en achtergrond welke stappen zij kan doen en op welk moment zij over kan stappen naar de Shell om daar de opleiding te vervolgen. Vlak na de start ziet haar reisbegeleider, die haar vorderingen online volgt, dat ze achterblijft op vak techniek. Ze plant voor Vera een aantal extra lessen in op de hybride fabriek, en ziet verder dat ze vooral veel leert van micro learning. Dus vraagt de reisbegeleider aan de docent vaktechniek om voor Vera extra studiemateriaal in haar eigen leeromgeving beschikbaar te stellen.

    Vera maakt gebruik van de digitale leeromgeving. Via onze spatial LMS wandelt ze door de virtuele fabriek, klikt de pomp aan. Bekijkt praktische video’s en doet verschillende simulaties. Nadat ze de digitale lessen onder de knie heeft komt Vera naar Rotterdam en speelt ze samen met haar medestudenten diverse simulaties daadwerkelijk na. De simulaties worden via AR en VR tot leven gebracht en worden aangestuurd vanuit de regieruimte.

    • De hybridefabriek bestaat uit een fysieke locatie waar je daadwerkelijk met de dieselplant aan de slag kunt.
    • Er zijn meerdere realistische scenario’s uitgewerkt waarbij studenten fysiek en digitaal kunnen leren
    • Er is een controlekamer waarin studenten een aantal simulaties kunnen uitvoeren op de Trainingsplant/biodiesel
    • Via de “regieruimte” (virtuele omgeving) kan de docent/begeleider mee kijken en aanpassingen doorvoeren in de lopende simulatie